Manipulation i ett gott syfte

”Varför är du här? Vad har du för förväntningar på dessa dagar?”

Obligatoriska frågor av en kursledare. Jag svarade:

”Jag behöver kickar.”

Jag utvecklade förstås svaret lite, för att inte göra kursledaren osäker. (Han hade nog varit svår att göra osäker i och för sig; en synnerligen skärpt och kunnig person med en stor portion humor och självdistans.) Men faktiskt var huvudanledningen till att jag var där att jag ville få nytt bränsle till en del av det jag arbetar med, hållbarhetskommunikation.

Det här med hållbarhet. Har du koll på det? Det kan verka flummigt och passa in på det mesta. Men det är inte alls flummigt egentligen. Hållbarhet brukar delas in i tre områden: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Ekologisk hållbarhet handlar om jordens ekosystem och att vi även på lång sikt kan fortsätta få det vi behöver av jorden, som mat och energi, rent vatten och ett klimat som vi kan leva i. Social hållbarhet handlar om oss människor – vår hälsa, trygghet, utbildning, rättvisa och hur vi utövar makt – individuellt och mellan människor. Ekonomisk hållbarhet kan sammanfattas i att få ekonomisk tillväxt utan att de andra två hållbarhetsområdena äventyras. Eller till och med att den sociala hållbarheten ökar och de ekologiska belastningarna minskar.

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att till år 2030:

  • avskaffa extrem fattigdom
  • minska ojämlikheter och orättvisor i världen
  • främja fred och rättvisa
  • lösa klimatkrisen.

Målen kallas FN:s globala mål. Ofta används den engelska benämningen Sustainable Development Goals eller SDG:er.

För att detta ska hända krävs att företag bidrar till att målen uppnås, utifrån företagets verksamhet. Där man påverkar som mest, där måste man också förändra som mest.

En del människor bryr sig inte alls om hållbarhet. En del är nästan fanatiska. De flesta är followers och gör det som andra gör för att inte hamna utanför gruppen. För att påverka till ett förändrat beteende måste man använda helt olika metoder för dessa olika typer. Som i många typer av kommunikation handlar det om manipulation. Men i det här fallet har det ett gott syfte: att förändra beteenden så vi får en mer hållbar värld.

Låter det fortfarande flummigt? Som en deltagare på kursen så klokt uttryckte det: ”hållbarhet handlar om att bruka utan att förbruka”. Om jag skulle definiera hållbarhet för mig själv skulle det se ut något i stil med:

  • minska min egen påverkan på miljön
  • arbeta och leva på ett sätt så jag och andra människor håller länge
  • lägga mina pengar på hållbara företag.

Så, hur var det då med kickarna? Fick jag några? Allvarligt. Skulle jag skrivit det här inlägget om svaret var nej?